top of page


Ansèman sa yo ekri pa Andrew Wommack, Et tradwi pa Pastè Jean Wilfrid Prince. Gratis pou ou ka tande yo.

"Vrè Nati Bondye"

Semèn 1

Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 3

Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 2

Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 4

Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 5

Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vrè Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vre' Nati Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
bottom of page