top of page

Ansèman sa yo ekri pa Pastè Jeff Farber, Et tradwi pa Pastè Jean Wilfrid Prince. Gratis pou ou ka tande yo.

                                                       "Kè Papa a" 

"Kè Papa a" - 1001 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1002 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1003 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1004 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1006 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1007 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1008 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1009 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Kè Papa a" - 1005 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
bottom of page