Ansèyman an Kreyòl

Ansèman sa yo ekri pa Pastè Jeff & Cindi Farber, Et tradwi pa Pastè Jean Wilfrid Prince. Gratis pou ou ka tande yo.

      "Pawòl Bondye a"

"Introdiksyon nan   Pawòl la"

"Introdiksyon nan Pawòl la" - Jeff Farber
00:00 / 00:00

"Bib la"

Bib la - 1021 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Bib la" 1022 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
:Bib la" 1023 - Jeff Farber
00:00 / 00:00

"Enpòtans Pawòl la" 

"Enpòtans Pawòl la" 1010 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Enpòtans Pawòl la" 1011 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Enpòtans Pawòl la" 1012 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Enpòtans Pawòl la" 1013 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
"Enpòtans Pawòl la" 1014 - Jeff Farber
00:00 / 00:00

 "Pouvwa  Pawòl la"

 "Pouvwa  Pawòl la" 1025 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
 "Pouvwa  Pawòl la" 1026 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
 "Pouvwa  Pawòl la" 1027 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
 "Pouvwa  Pawòl la" 1028 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
 "Pouvwa  Pawòl la" 1029 - Jeff Farber
00:00 / 00:00
 "Pouvwa  Pawòl la" 1030 - Jeff Farber
00:00 / 00:00

"Pouvwa  Pawòl  nou yo"

"Pouvwa  Pawòl  nou yo" 1035 - Cindi Farber
00:00 / 00:00
"Pouvwa  Pawòl  nou yo" 1036 - Cindi Farber
00:00 / 00:00
"Pouvwa  Pawòl  nou yo" 1037 - Cindi Farber
00:00 / 00:00
"Pouvwa  Pawòl  nou yo" 1038 - Cindi Farber
00:00 / 00:00

 

PO BOX 804

Oconomowoc, WI 53066

heartofthefatherhaiti@gmail.com

Follow us on Facebook - Jeff and Cindi Farber - Heart of The Father

We are a 501c3 non-profit Charitable Organization

All donations are Tax deductible

  • Facebook Social Icon