top of page


Ansèman sa yo ekri pa Andrew Wommack, Et tradwi pa Pastè Jean Wilfrid Prince. Gratis pou ou ka tande yo.

"Pi Filer Pase Yon Epè De Lanm"

Semèn 1

Bondye Vle Ou Byen - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Bondye Vle Ou Byen - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vre' Kretye'nte - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vre' Kretye'nte - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Sentespri - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 3

Maye' Fason pon non la Priye' - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 2

Sentespri - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Otoute Kwayanyo - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Batay la Fini - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
An nou viv nan Balans Gras ak Lafwa - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Gras la se Pouvwa Levanjil la - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 4

Egoyi se rasin de tout Afliksyon - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Efè lè n'ap fè Lonwanj Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Metrize Emosyon Ou - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Dekouvri Kle Yo pou nou rete ranpli nan Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Yon Ke' Di - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
bottom of page