Ansèman sa yo ekri pa Andrew Wommack, Et tradwi pa Pastè Jean Wilfrid Prince. Gratis pou ou ka tande yo.

"Pi Filer Pase Yon Epè De Lanm"

Semèn 1

Bondye Vle Ou Byen - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Bondye Vle Ou Byen - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vre' Kretye'nte - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Vre' Kretye'nte - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Sentespri - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 3

Maye' Fason pon non la Priye' - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 2

Sentespri - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Otoute Kwayanyo - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Batay la Fini - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
An nou viv nan Balans Gras ak Lafwa - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Gras la se Pouvwa Levanjil la - Andrew Wommack
00:00 / 00:00

Semèn 4

Egoyi se rasin de tout Afliksyon - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Efè lè n'ap fè Lonwanj Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Metrize Emosyon Ou - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Dekouvri Kle Yo pou nou rete ranpli nan Bondye - Andrew Wommack
00:00 / 00:00
Yon Ke' Di - Andrew Wommack
00:00 / 00:00