top of page

Ansèman sa yo ekri pa Pastè Cindi Farber, Et tradwi pa Pastè Jean Wilfrid Prince. Gratis pou ou ka tande yo.

                                                   " Kiyès nou ye nan Kris la" 

" Kiyès nou ye nan Kris la" 1015 - Cindi Farber
00:00 / 00:00
" Kiyès nou ye nan Kris la"  1016 - Cindi Farber
00:00 / 00:00
" Kiyès nou ye nan Kris la" 1017 - Cindi Farber
00:00 / 00:00
bottom of page